Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
 

Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

Broj: 02-100/22-617/5
Datum: 07.04.2022. godine

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
PODGORICA

Na osnovu člana 4 Pravilnika o sadržini oglasa, načinu ispravke, prijavljivanja na oglas elektronskim putem i uvida u dokumentaciju oglasa (''Sl. list Crne Gore'', br. 08/13 od 07.02.2013) Uprava za kadrove vrši ispravku javnog oglasa br. 02-100/22-617/3 od 04.04.2022. godine, objavljenog za potrebe

FONDA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA CRNE GORE

Na način što se kod radnog mjesta, pod rednim brojem 1, riječ: »Viši/a namještenik/ca - Služba za opšte poslove«, mijenja i glasi: « Viši/a namještenik/ca I - Služba za opšte poslove«.

Broj: 02-100/22-617/5 Datum: 07.04.2022. godine Na osnovu člana 4 Pravilnika o sadržini oglasa, načinu ispravke, prijavljivanja na oglas elektronskim putem i uvida u dokumentaciju oglasa (''Sl. list Crne Gore'', br. 08/13 od 07.02.2013) Uprava za kadrove vrši ispravku javnog oglasa br. 02-100/22-617/3 od 04.04.2022. godine, objavljenog za potrebe Na način što se kod radnog mjesta, pod rednim brojem 1, riječ: »Viši/a namještenik/ca - Služba za opšte poslove«, mijenja i glasi: « Viši/a namještenik/ca I - Služba za opšte poslove«.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE


Broj: 02-100/22-608/4
Datum: 05.04.2022. godine

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
PODGORICA


Na osnovu člana 4 Pravilnika o sadržini oglasa, načinu ispravke, prijavljivanja na oglas elektronskim putem i uvida u dokumentaciju oglasa (''Sl. list Crne Gore'', br. 08/13 od 07.02.2013) Uprava za kadrove vrši ispravku javnog oglasa br. 02-100/22-608/3 od 04.04.2022. godine, objavljenog za potrebe

UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Na način što se kod radnog mjesta, pod rednim brojem 1, riječ: »saradnik/ca III«, mijenja i glasi: « Savjetnik/ica III«. 


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

Broj: 02/1-100/20-2281/3
Datum: 27.05.2020. godine

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
PODGORICA


Na osnovu člana 4 Pravilnika o sadržini oglasa, načinu ispravke, prijavljivanja na oglas elektronskim putem i uvida u dokumentaciju oglasa (''Sl. list Crne Gore'', br. 08/13 od 07.02.2013) Uprava za kadrove vrši ispravku javnog oglasa br. 02/1-100/20-2281/2 od 27.05.2020. godine, objavljenog za potrebe

UPRAVE ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

Na način što se u tekstu oglasa dodaje napomena:

- Predviđena je provjera psihofizičke sposobnosti u skladu sa Pravilnikom o vrsti, načinu, obimu i rokovima za obavljanje zdravstvenih pregleda zaposlenih na radmim mjestima sa posebnim uslovima rada odnosno povećanim rizikom,
- Predviđeno je utvrđivanje dostojnosti za obavljanje poslova u Upravi u skladu sa Pravilnikom o utrđivanju dostojnosti za obavljanje poslova u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.