Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

Broj: 02/1-100/20-2281/3
Datum: 27.05.2020. godine

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
PODGORICA


Na osnovu člana 4 Pravilnika o sadržini oglasa, načinu ispravke, prijavljivanja na oglas elektronskim putem i uvida u dokumentaciju oglasa (''Sl. list Crne Gore'', br. 08/13 od 07.02.2013) Uprava za kadrove vrši ispravku javnog oglasa br. 02/1-100/20-2281/2 od 27.05.2020. godine, objavljenog za potrebe

UPRAVE ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

Na način što se u tekstu oglasa dodaje napomena:

- Predviđena je provjera psihofizičke sposobnosti u skladu sa Pravilnikom o vrsti, načinu, obimu i rokovima za obavljanje zdravstvenih pregleda zaposlenih na radmim mjestima sa posebnim uslovima rada odnosno povećanim rizikom,
- Predviđeno je utvrđivanje dostojnosti za obavljanje poslova u Upravi u skladu sa Pravilnikom o utrđivanju dostojnosti za obavljanje poslova u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.