Мања слова Већа слова РССИмајући у виду да је Закон о раду (“Сл. лист Црне Горе”, бр. 74/19) ступио на снагу, обавјешавамо кандидате да ће у Поступуку провјере знања, способности, компетенција вјештина кандидата који испуњавају услове огласа, од 1. фебруара 2020. године, теоријски дио писаног теста садржати питања из новог Закона о раду.


узкузк

Датуми провјере кандидата

27.07.2022.

Датум провјере кандидата по интерном огласу за потребе - Управе прихода и царина - објављено дана 27.07.2022. године

Поштовани кандидати, Обавјештавамо Вас, да ће се провјера знања, способности, компетенција и вјештина кандидата који испуњавају услове интерног огласа, који је Управа за кадрове, дана 23.06.2022. године, објавила за потребе Управе прихода и царина, за радно мјесто: самостални/а савјетник/ица И - Подручна јединица Будва - Филијала за пружање услуга пореским обавезницима и регистрацију, одржати дана 26. августа 2022. године (петак), са почетком у 09:00 х, у просторијама Управе за кадрове.

27.07.2022.

Датум провјере кандидата по јавном огласу за потребе - Суда за прекршаје у Будви - објављено дана 27.07.2022. године

Поштовани кандидати, Обавјештавамо Вас, да ће се провјера знања, способности, компетенција и вјештина кандидата који испуњавају услове јавног огласа, који је Управа за кадрове, дана 29.04.2022. године, објавила за потребе Суда за прекршаје у Будви, за радно мјесто: Савјетник/ца - са мјестом рада у Будви -, одржати дана 23. августа 2022. године (уторак), са почетком у 09:00 х, у просторијама Управе за кадрове.

22.07.2022.

Датум провјере кандидата по јавном огласу за потребе - Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - објављено дана 22.07.2022. године

Поштовани кандидати, Обавјештавамо вас, да ће се провјера знања, способности, компетенција и вјештина кандидата који испуњавају услове јавног огласа (бр. 02-100/22-395/3) који је Управа за кадрове, дана 02.03.2022.године, објавила за потребе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, за радна мјеста:

22.07.2022.

Датум провјере кандидата по јавном огласу за потребе - Вишег суда у Бијелом Пољу - објављено дана 22.07.2022. године

Поштовани кандидати, Обавјештавамо вас, да ће се провјера знања, способности, компетенција и вјештина кандидата који испуњавају услове јавног огласа (бр. 02-100/22-931/3) који је Управа за кадрове, дана 6.6.2022.године, објавила за потребе Вишег суда у Бијелом Пољу, за радно мјесто Савјетник/ца, одржати дана 29.7.2022. године (петак) у 10:00х, у просторијама Управе за кадрове.

22.07.2022.

Датум провјере кандидата по интерном огласу за потребе - Управе за инспекцијске послове - објављено дана 22.07.2022. године

Поштовани кандидати, Обавјештавамо Вас, да ће се провјера знања, способности, компетенција и вјештина кандидата који испуњавају услове интерног огласа, који је Управа за кадрове, дана 22.06.2022. године, објавила за потребе Управе за инспекцијске послове, за радна мјеста: Главни/а инспектор/ка - Одсјек за геолошку, рударску и инспекцију за угљоводонике, Сектор за заштиту државних ресурса и Термоенергетски/а инспектор/ка И - Одсјек за термоенергетску инспекцију, Сектор за заштиту државних ресурса, одржати дана 25. августа 2022. године (четвртак), са почетком у 09:00 х, у просторијама Управе за кадрове.

21.07.2022.

Датум провјере кандидата по интерном огласу за потребе - Привредног суда Црне Горе - објављено дана 21.07.2022. године

Поштовани кандидати, Обавјештавамо вас, да ће се провјера знања, способности, компетенција и вјештина кандидата који испуњавају услове огласа који је Управа за кадрове, дана 22.06.2022. године објавила за потребе Привредног суда Црне Горе, за радно мјесто самостални/а референт/киња - уписничар/ка - Судска писарница, одржати дана 27.07.2022. године (сриједа) у 08:30х, у просторијама Управе за кадрове.

21.07.2022.

Датум провјере кандидата по јавном огласу за потребе - Завода за хидрометеорологију и сеизмологију - објављено дана 21.07.2022. године

Поштовани кандидати, Обавјештавамо вас, да ће се провјера знања, способности, компетенција и вјештина кандидата који испуњавају услове огласа који је Управа за кадрове, дана 17.06.2022. године објавила за потребе Завода за хидрометеорологију и сеизмологију, за радно мјесто самостални/а савјетник/ица И - Одсјек за хидролошке анализе, Сектор за хидрологију и квалитет воде одржати дана 27.07.2022. године (сриједа) у 08:00х, у просторијама Управе за кадрове.

21.07.2022.

Датум провјере кандидата по јавном огласу за потребе - Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - објављено дана 21.07.2022. године

Поштовани кандидати, Обавјештавамо Вас, да ће се провјера знања, способности, компетенција и вјештина кандидата који испуњавају услове јавног огласа, који је Управа за кадрове, дана 02.03.2022. године, објавила за потребе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, за радна мјеста: Самостални/а савјетник/ица ИИИ - за неправилности, ризике и извјештавање - Дирекција за извјештавање, управљање ризицима и неправилностима - Директорат за плаћање и Виши/а савјетник/ца ИИИ - Одсјек за ауторизацију плаћања - Дирекција за структурну подршку, одржати дана 28.07.2022. године (четвртак) у 08:30х, у просторијама Управе за кадрове.

20.07.2022.

Датум провјере кандидата по јавном огласу за потребе - Управе за шуме - објављено дана 20.07.2022. године

Поштовани кандидати, Обавјештавамо вас, да ће се поступак обавезне провјере способности по јавном огласу број 02-100/22-913/3 који је Управа за кадрове, дана 1.6.2022. године, објавила за потребе Управе за шуме за радно мјесто Виши/а намјештеник/ица И – мјесто рада Пљевља – Служба за опште послове одржати дана 25.7.2022. године (понедељак) у 11х, у просторијама Управе за кадрове.

19.07.2022.

Датум провјере кандидата по интерном огласу за потребе - Управе за инспекцијске послове - објављено дана 19.07.2022. године

Поштовани кандидати, Обавјештавамо Вас, да ће се провјера знања, способности, компетенција и вјештина кандидата који испуњавају услове интерног огласа, који је Управа за кадрове, дана 22.06.2022. године, објавила за потребе Управе за инспекцијске послове, за радна мјеста: Главни/а инспектор/ка - Одсјек за геолошку, рударску и инспекцију за угљоводонике, Сектор за заштиту државних ресурса и Термоенергетски/а инспектор/ка И - Одсјек за термоенергетску инспекцију, Сектор за заштиту државних ресурса, одржати дана 26. јула 2022. године (уторак), са почетком у 09:00 х, у просторијама Управе за кадрове.