Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

Datum provjere kandidata po javnom oglasu za potrebe - Uprave za inspekcijske poslove - objavljeno dana 10.05.2022. godine

Datum objave: 10.05.2022 12:11 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,

Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, koji je Uprava za kadrove, dana 04.04.2022. godine, objavila za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, za radno mjesto: Inspektor/ka III - za sport - Odsjek za inspekciju za sport, Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa, održati dana 16. maja 2022. godine (ponedeljak), sa početkom u 09:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru vrši Komisija pisanim testiranjem i usmenim intervjuom.

Pisani test kandidati izrađuju u elektronskoj formi, pod šifrom.

Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa.

- Sadržaj teorijskog dijela pisanog testa određuje se metodom slučajnog odabira 20 pitanja sa liste pitanja koje se odnose na provjeru znanja iz oblasti ustavnog sistema, organizacije, funkcionisanja, načina rada i postupanja organa državne uprave, na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od više ponuđenih odgovora.

Izrada teorijskog dijela pisanog testa traje najduže 40 minuta.

Kandidati koji ostvare više od 70% bodova na teorijskom dijelu pisanog testa mogu pristupiti izradi praktičnog dijela pisanog testiranja.


Za radno mjesto samostalni/a referent/kinja - zapisničar/ka - operater/ka, objavljeno predmetnim oglasom, kao poseban uslov propisano je poznavanje daktilografije.
U skladu sa članom 11 Uredbe o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima („Sl. list CG“, br. 050/18), ako je za vršenje poslova radnog mjesta uslov znanje daktilografije, informatike ili stranog jezika, praktičan dio pisanog testiranja podrazumijeva izradu zadatka kojim se vrši provjera tih znanja u skladu sa pravilima, odnosno standardima u tim oblastima.

Imajući u vidu navedeno, praktičan dio pisanog testa za kandidate koji su ispunili uslove oglasa za radno mjesto samostalni/a referent/kinja - zapisničar/ka - operater/ka, biće sproveden u vidu provjere poznavanja daktilografije.

Kandidati koji su ostvarili više od 50% bodova na praktičnom dijelu pisanog testiranja, odnosno kandidati koji su dobili ocjenu “zadovoljava” na provjeri znanja daktilografije, informatike ili stranog jezika (ukoliko su posebna znanja i vještine tražene oglasom), mogu pristupiti usmenom intervjuu.


Vrijeme trajanja usmenog intervjua određuje Komisija.

Postupku provjere može pristupiti samo kandidat sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa.


• MARIJA LAZAREVIĆ
• VLADAN FEMIĆ
• LIRIDONA DURAKU
• TATJANA GOGIĆ
• DEJAN JOVIĆEVIĆ
• JELENA DAMJANOVIĆ
• BOŽIDAR VUKAŠINOVIĆ
• NATALIJA IVANOVIĆ
• HARIS ZEKOVIĆ
• PETAR LEKIĆ
• DARKA OGNJENOVIĆ
• NENAD IVANOVIĆ
• STEFAN IVANOVIĆ


Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 020/202-291 i 067/002-660