Мања слова Већа слова РСС
узкузк
>

Датум провјере кандидата по интерном огласу за потребе - Суда за прекршаје Подгорица - објављено дана 11.01.2022. године

Датум објаве: 11.01.2022 12:49 | Аутор: УЗК

Испис Штампај страницу


Поштовани кандидати,

Обавјештавамо Вас, да ће се провјера знања, способности, компетенција и вјештина кандидата који испуњавају услове интерног огласа број 02-100/21-3223/2 који је Управа за кадрове, дана 03.12.2021. године објавила за потребе Суда за прекршаје у Подгорици, за радно мјесто савјетник/ца, одржати дана 18.01.2022.године (уторак) у 09:00х, у просторијама Управе за кадрове.

Провјеру врши Комисија писаним тестирањем и усменим интервјуом.

Писани тест кандидати израђују у електронској форми, под шифром.

Писано тестирање састоји се од теоријског и практичног дијела и подразумијева израду писаног теста.

- Садржај теоријског дијела писаног теста одређује се методом случајног одабира 20 питања са листе питања које се односе на провјеру знања из области уставног система, организације, функционисања, начина рада и поступања органа државне управе, на која кандидат одговара на начин што бира један од више понуђених одговора.

Израда теоријског дијела писаног теста траје најдуже 40 минута.

Кандидати који остваре више од 70% бодова на теоријском дијелу писаног теста могу приступити изради практичног дијела писаног тестирања.

- Практични дио писаног теста садржи два задатка повезаних са описом послова радног мјеста за које се споводи оглас, који се одређују методом случајног одабира 2 од 10 задатака, који доставља државни орган у којем се врши попуна радног мјеста.

Израда практичног дијела писаног теста траје најдуже 60 минута.

Кандидати који су остварили више од 50% бодова на практичном дијелу писаног тестирања, односно кандидати који су добили оцјену ,, задовољава '' на провјери знања дактилографије, информатике или страног језика (уколико су посебна знања и вјештине тражене огласом), могу приступити усменом интервјуу.

Вријеме трајања усменог интервјуа одређује Комисија.

Поступку провјере може приступити само кандидат са Листе кандидата који испуњава услове предметног огласа.

• ГОРДАНА СТОЈКОВИЋ - ФЕМИЋ

Напомињемо да је неопходно да кандидати, прије почетка писаног теста, у циљу утврђивања идентитета, Комисији дају на увид личну карту или другу личну исправу (са фотографијом).


Контакт тел:
Невена Остојић
067/088-911