Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

Datum provjere kandidata po javnom Konkursu za potrebe - Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta - objavljeno dana 10.1.2022. godine

Datum objave: 10.01.2022 14:47 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas da će se provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa koji je Uprava za kadrove, dana 10.11.2021. godine objavila za potrebe Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, za radna mjesta generalni/a direktor/ica - Direktorat za unutrašnju reviziju i nadzor rada organa državne uprave, generalni/a direktor/ica - Direktorat za kulturnu baštinu i razvoj u oblasti kulturne baštine, generalni/a direktor/ica - SPO ( Visoki/a programski/a službenik/ica) - Direktorat za Evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju i generalni/a direktor/ica - Direktorat za investicije, javne nabavke, finansije i računovodstvo i nadzor investicija i javnih nabavki u organima državne uprave, održati dana 17.01.2022. godine (ponedeljak), sa početkom u 08.30h.

Provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata vrši Komisija.

Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za popunu radnog mjesta iz kategorije visoki rukovodni kadar sprovodi se shodno uslovima javnog konkursa, a u skladu sa Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ("Službeni list Crne Gore", br. 50/18, 34/19 i 08/21).

Postupak provjere počinje testiranjem u pisanoj formi.

Testiranje u pisanoj formi podrazumijeva izradu pisanog rada koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapređenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje, odnosno postavlja.

Strukturirani intervju se sprovodi sa svakim kandidatom koji je ostvario više od 50% bodova na testiranju u pisanoj formi.

Na strukturiranom intervjuu kandidat pred svim članovima Komisije izlaže pisani rad, nakon čega se kandidatu postavljaju pitanja.

Na strukturiranom intervjuu ocjenjuju se kompetencije: liderstvo; usmjerenost na rezultate; saradnja; komunikacija i inovativnost.

Postupku provjere kompetencija, znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog konkursa:
- SLAVICA DRAŠKOVIĆ
- ANITA LAGATOR
- IGOR RAKČEVIĆ
- GORAN DROBNJAK
- DRAGANA STANOVIĆ
- SVETLANA KRGOVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka provjere, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt osoba: Vladana Miranović
Br.tel: 067/885-558