Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

Datum provjere kandidata po javnom konkursu za potrebe - Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore - objavljeno dana 01.10.2021. godine

Datum objave: 01.10.2021 14:37 | Autor: uzk

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,
Obavještavamo vas da će se provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa koji je Uprava za kadrove, dana 13.08.2021. godine objavila za potrebe Fonda za zdravstveno osiguranje, za radna mjesta pomoćnik/ica direktora/ice - Sektor za ugovore i normativne poslove Stručne službe Fonda; pomoćnik/ica direktora/ice - Sektor za planiranje i kontrolu sprovođenja ugovora davaoca zdravstvenih usluga; pomoćnik/ica direktora/ice - Sektor za naknadu štete, zastupanje i imovinsko-pravne poslove; pomoćnik/ica direktora/ice - Sektor za informacione tehnologije i razmjenu podataka integralnog informacionog sistema zdravstva, održati dana 11.10.2021. godine (ponedeljak) u prostorijama Uprave za kadrove, sa početkom u 8.30h, kada će se sprovesti testiranje u pisanoj formi (izrada pisanog rada) i u 10.00h strukturirani intervju.


Provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata vrši Komisija.

Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za popunu radnog mjesta iz kategorije visoki rukovodni kadar sprovodi se shodno uslovima javnog konkursa, a u skladu sa Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ("Službeni list Crne Gore", br. 50/18, 34/19 i 08/21).

Postupak provjere počinje testiranjem u pisanoj formi.

Testiranje u pisanoj formi podrazumijeva izradu pisanog rada koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapređenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje, odnosno postavlja.

Strukturirani intervju se sprovodi sa svakim kandidatom koji je ostvario više od 50% bodova na testiranju u pisanoj formi.

Na strukturiranom intervjuu kandidat pred svim članovima Komisije izlaže pisani rad, nakon čega se kandidatu postavljaju pitanja.

Na strukturiranom intervjuu ocjenjuju se kompetencije: liderstvo; usmjerenost na rezultate; saradnja; komunikacija i inovativnost.

Postupku provjere kompetencija, znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog konkursa:

- VLADIMIR OBRADOVIĆ
- MILICA VUJOVIĆ LAINOVIĆ
- RUŽICA MILUTINOVIĆ ĐURIŠIĆ
- MIROLJUB VOJINOVIĆ
- MARKO IVANOVIĆ
- VELJKO VUKOVIĆ
- LEJLA REKOVIĆ
- VLADIMIR RAKOČEVIĆ
- VELIMIR LAZAREVIĆ


Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka provjere, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt osoba: Vladana Miranović
Br.tel: 067/885-558