Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

Datum provjere kandidata po javnom konkursa za potrebe - Osnovnog suda u Podgorici - objavljeno dana 23.09.2021. godine

Datum objave: 23.09.2021 13:30 | Autor: uzk

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,


Obavještavamo vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa koji je Uprava za kadrove, dana 06.08.2021. godine objavila za potrebe Osnovnog suda u Podgorici, za radno mjesto Savjetnik/ca, održati dana 01.10.2021. godine (petak) u 08:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.


Provjeru vrši komisija pisanim testiranjem i usmenim intervjuom.

Pisani test kandidati izrađuju u elektronskoj formi, pod šifrom.

Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa.

- Sadržaj teorijskog dijela pisanog testa određuje se metodom slučajnog odabira 20 pitanja sa liste pitanja koja se odnose na provjeru znanja iz oblasti ustavnog sistema, organizacije, funkcionisanja, načina rada i postupanja organa državne uprave, na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od više ponuđenih odgovora.

Izrada teorijskog dijela pisanog testa traje najduže 40 minuta.

Kandidati koji ostvare više od 70% bodova na teorijskom dijelu pisanog testa mogu pristupiti izradi praktičnog dijela pisanog testiranja.

- Praktični dio pisanog testa sadrži dva zadatka povezanih sa opisom poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas, koji se određuju metodom slučajnog odabira 2 od 10 zadatka, koje dostavlja državni organ u kojem se vrši popuna radnog mjesta.

Izrada praktičnog dijela pisanog testa traje najduže 60 minuta.

Kandidati koji su ostvarili više od 50% bodova na praktičnom dijelu pisanog testiranja, odnosno kandidati koji su dobili ocjenu “zadovoljava” na provjeri znanja daktilografije, informatike ili stranog jezika (ukoliko su posebna znanja i vještine tražene oglasom), mogu pristupiti usmenom intervjuu.

Vrijeme trajanja usmenog intervjua određuje Komisija.

Postupku provjere može pristupiti samo kandidat sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa;


• GORDANA TODOROVIĆ
• MILE VUKČEVIĆ
• JOVANA MILONJIĆ
• MAJA KOSOVIĆ
• BILJANA STARČEVIĆ
• TANJA ZINDOVIĆ
• HARIS ĆEMAN
• ENIS HADŽAJLIĆ
• BOJAN IVANOVIĆ
• NINA LALATOVIĆ
• NATAŠA VUKSANOVIĆ
• MILOŠ LJUMOVIĆ
• SLAĐANA POPOVIĆ
• IVAN VLAOVIĆ
*Napomena:
U toku izrade praktičnog dijela pisanog testa, kandidati mogu koristiti sledeće propise: KZ, ZKP, ZPP, ZID, ZR, Porodični zakon.

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).
Kontakt tel: Ivana Smolović 020/202-290
069/157-889