Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

Datum provjere kandidata po javnom konkursu za potrebe - Uprave policije - objavljeno dana 09.02.2021. godine

Datum objave: 09.02.2021 18:48 | Autor: UzK

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,

Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa koji je Uprava za kadrove, dana 28.12.2020. godine objavila za potrebe Uprave policije, za radno mjesto Direktor/ica, održati dana 16. februara 2021. godine (utorak) u prostorijama Uprave za kadrove, sa početkom u 07:00 h, kada će se sprovesti testiranje u pisanoj formi (izrada pisanog rada) a u 10:00 strukturirani intervju.

Provjeru kompetenica, znanja i sposobnosti kandidata vrši Komisija.

Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za popunu radnog mjesta starješine organa uprave sprovodi se shodno uslovima javnog konkursa, a u skladu sa Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovodenja provjere znanja. sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ("Službeni list Crne Gore", br. 50/18 i 34/19).

Postupak provjere počinje testiranjem u pisanoj formi.

Testiranje u pisanoj formi podrazumijeva izradu pisanog rada koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapredenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje, odnosno postavlja.

Strukturirani intervju se sprovodi sa svakim kandidatom koji je ostvario više od 50% bodova na testiranju u pisanoj formi.

Na strukturiranom intervjuu kandidat pred svim članovima Komisije izlaže pisani rad, nakon čega se kandidatu postavljaju pitanja.

Na strukturiranom intervjuu ocjenjuju se kompetencije, liderstvo; usmjerenost na rezultate; saradnja: komunikacija i inovativnost.

Postupku provjere kompetencija, znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog konkursa:

- DRAGAN RADONJIĆ
- DRAGAN KLIKOVAC
- ZORAN BRĐANIN
- ZORAN BRAUNOVIĆ
- DRAŽEN VUKOVIĆ
- MILAN DELIĆ
- DRAGAN ARSOVIĆ
- SINIŠA KOVAČEVIĆ
- PROF. DR VOJO LAKOVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka provjere, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt osoba: Vladana Miranović
Br.tel: 067/885-558