Manja slova Veća slova RSSImajući u vidu da je Zakon o radu (“Sl. list Crne Gore”, br. 74/19) stupio na snagu, obavješavamo kandidate da će u Postupuku provjere znanja, sposobnosti, kompetencija vještina kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, od 1. februara 2020. godine, teorijski dio pisanog testa sadržati pitanja iz novog Zakona o radu.


uzkuzk

Datumi provjere kandidata

27.07.2022.

Datum provjere kandidata po internom oglasu za potrebe - Uprave prihoda i carina - objavljeno dana 27.07.2022. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove internog oglasa, koji je Uprava za kadrove, dana 23.06.2022. godine, objavila za potrebe Uprave prihoda i carina, za radno mjesto: samostalni/a savjetnik/ica I - Područna jedinica Budva - Filijala za pružanje usluga poreskim obaveznicima i registraciju, održati dana 26. avgusta 2022. godine (petak), sa početkom u 09:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

27.07.2022.

Datum provjere kandidata po javnom oglasu za potrebe - Suda za prekršaje u Budvi - objavljeno dana 27.07.2022. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, koji je Uprava za kadrove, dana 29.04.2022. godine, objavila za potrebe Suda za prekršaje u Budvi, za radno mjesto: Savjetnik/ca - sa mjestom rada u Budvi -, održati dana 23. avgusta 2022. godine (utorak), sa početkom u 09:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

22.07.2022.

Datum provjere kandidata po javnom oglasu za potrebe - Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - objavljeno dana 22.07.2022. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa (br. 02-100/22-395/3) koji je Uprava za kadrove, dana 02.03.2022.godine, objavila za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za radna mjesta:

22.07.2022.

Datum provjere kandidata po javnom oglasu za potrebe - Višeg suda u Bijelom Polju - objavljeno dana 22.07.2022. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa (br. 02-100/22-931/3) koji je Uprava za kadrove, dana 6.6.2022.godine, objavila za potrebe Višeg suda u Bijelom Polju, za radno mjesto Savjetnik/ca, održati dana 29.7.2022. godine (petak) u 10:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

22.07.2022.

Datum provjere kandidata po internom oglasu za potrebe - Uprave za inspekcijske poslove - objavljeno dana 22.07.2022. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove internog oglasa, koji je Uprava za kadrove, dana 22.06.2022. godine, objavila za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, za radna mjesta: Glavni/a inspektor/ka - Odsjek za geološku, rudarsku i inspekciju za ugljovodonike, Sektor za zaštitu državnih resursa i Termoenergetski/a inspektor/ka I - Odsjek za termoenergetsku inspekciju, Sektor za zaštitu državnih resursa, održati dana 25. avgusta 2022. godine (četvrtak), sa početkom u 09:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

21.07.2022.

Datum provjere kandidata po internom oglasu za potrebe - Privrednog suda Crne Gore - objavljeno dana 21.07.2022. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa koji je Uprava za kadrove, dana 22.06.2022. godine objavila za potrebe Privrednog suda Crne Gore, za radno mjesto samostalni/a referent/kinja - upisničar/ka - Sudska pisarnica, održati dana 27.07.2022. godine (srijeda) u 08:30h, u prostorijama Uprave za kadrove.

21.07.2022.

Datum provjere kandidata po javnom oglasu za potrebe - Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju - objavljeno dana 21.07.2022. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa koji je Uprava za kadrove, dana 17.06.2022. godine objavila za potrebe Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, za radno mjesto samostalni/a savjetnik/ica I - Odsjek za hidrološke analize, Sektor za hidrologiju i kvalitet vode održati dana 27.07.2022. godine (srijeda) u 08:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

21.07.2022.

Datum provjere kandidata po javnom oglasu za potrebe - Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - objavljeno dana 21.07.2022. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, koji je Uprava za kadrove, dana 02.03.2022. godine, objavila za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za radna mjesta: Samostalni/a savjetnik/ica III - za nepravilnosti, rizike i izvještavanje - Direkcija za izvještavanje, upravljanje rizicima i nepravilnostima - Direktorat za plaćanje i Viši/a savjetnik/ca III - Odsjek za autorizaciju plaćanja - Direkcija za strukturnu podršku, održati dana 28.07.2022. godine (četvrtak) u 08:30h, u prostorijama Uprave za kadrove.

20.07.2022.

Datum provjere kandidata po javnom oglasu za potrebe - Uprave za šume - objavljeno dana 20.07.2022. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu broj 02-100/22-913/3 koji je Uprava za kadrove, dana 1.6.2022. godine, objavila za potrebe Uprave za šume za radno mjesto Viši/a namještenik/ica I – mjesto rada Pljevlja – Služba za opšte poslove održati dana 25.7.2022. godine (ponedeljak) u 11h, u prostorijama Uprave za kadrove.

19.07.2022.

Datum provjere kandidata po internom oglasu za potrebe - Uprave za inspekcijske poslove - objavljeno dana 19.07.2022. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove internog oglasa, koji je Uprava za kadrove, dana 22.06.2022. godine, objavila za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, za radna mjesta: Glavni/a inspektor/ka - Odsjek za geološku, rudarsku i inspekciju za ugljovodonike, Sektor za zaštitu državnih resursa i Termoenergetski/a inspektor/ka I - Odsjek za termoenergetsku inspekciju, Sektor za zaštitu državnih resursa, održati dana 26. jula 2022. godine (utorak), sa početkom u 09:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.