Manja slova Veća slova RSSImajući u vidu da je Zakon o radu (“Sl. list Crne Gore”, br. 74/19) stupio na snagu, obavješavamo kandidate da će u Postupuku provjere znanja, sposobnosti, kompetencija vještina kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, od 1. februara 2020. godine, teorijski dio pisanog testa sadržati pitanja iz novog Zakona o radu.


uzkuzk

Datumi provjere kandidata

23.09.2021.

Datum provjere kandidata po javnom konkursa za potrebe - Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću - objavljeno dana 23.09.2021. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove internog oglasa broj 02-100/21-2060/2 koji je Uprava za kadrove, dana 30.08.2021. godine objavila za potrebe Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, za radna mjesta: samostalni/a referent/kinja - zapisničar/ka - Služba za opšte i administrativne poslove i samostalni/a referent/kinja - Služba za opšte i administrativne poslove, održati dana 01.10.2021.godine (petak) u 09:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

16.09.2021.

Datum provjere kandidata po javnom konkursa za potrebe - Sekretarijata za zakonodavstvo - objavljeno dana 16.09.2021. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas da će se provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa koji je Uprava za kadrove, dana 06.08.2021. godine objavila za potrebe Sekretarijata za zakonodavstvo, za radna mjesta pomoćnik/ica sekretara/ke - Sektor za propise iz oblasti društvenih djelatnosti; pomoćnik/ica sekretara/ke - Sektor za propise iz oblasti ekonomije i finansija i pomoćnik/ica sekretara/ke - Sektor za propise iz oblasti saobraćaja, turizma, ekologije i poljoprivrede, održati dana 24.09.2021. godine (petak) u prostorijama Uprave za kadrove, sa početkom u 8.00h, kada će se sprovesti testiranje u pisanoj formi (izrada pisanog rada) i u 10.00h strukturirani intervju.

15.09.2021.

Datum provjere kandidata po javnom konkursa za potrebe - Osnovnog suda u Podgorici - objavljeno dana 15.09.2021. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa broj 02/1-100/21-1935/2 koji je Uprava za kadrove, dana 06.08.2021. godine objavila za potrebe Osnovnog suda u Podgorici, za radno mjesto: samostalni/a referent/kinja - zapisničar - operater - Sudska uprava, održati dana 21.09.2021.godine (utorak) u 09:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

14.09.2021.

Datum provjere kandidata po javnom konkursa za potrebe - Sekretarijata za zakonodavstvo - objavljeno dana 14.09.2021. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas da će se provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa koji je Uprava za kadrove, dana 09.08.2021. godine objavila za potrebe Sekretarijata za zakonodavstvo, za radno mjesto sekretar/ka, održati dana 17.09.2021. godine (petak) u prostorijama Uprave za kadrove, sa početkom u 09:00h, kada će se sprovesti testiranje u pisanoj formi (izrada pisanog rada), a u 10:30h strukturirani intervju.

13.09.2021.

Datum provjere kandidata po javnom konkursa za potrebe - Fonda za zdravstveno osiguranje - objavljeno dana 13.09.2021. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas da će se provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa koji je Uprava za kadrove, dana 28.07.2021. godine objavila za potrebe Fonda za zdravstveno osiguranje, za radno mjesto direktor/ica, održati dana 20.09.2021. godine (ponedeljak) u prostorijama Uprave za kadrove, sa početkom u 09:00h, kada će se sprovesti testiranje u pisanoj formi (izrada pisanog rada), a u 11:00h strukturirani intervju.

21.06.2021.

Datum provjere kandidata po javnom konkursa za potrebe - Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki - objavljeno dana 21.06.2021. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas da će se provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa koji je Uprava za kadrove, dana 10.05.2021. godine objavila za potrebe Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, za radno mjesto predsjednik/ica, održati

01.04.2021.

Datum provjere kandidata po javnom oglasu za potrebe - Uprave za inspekcijske poslove- objavljeno dana 01.04.2021. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa br: 02/1-100/21-6643/2 koji je Uprava za kadrove, dana 22.01.2021.godine objavila za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, za radno mjesto: Sanitarni/a inspektor/ka III - za opštine Herceg Novi, Luka Porto Novi, Debeli Brijeg, Sitnica, sa mjestom rada u Herceg Novom - Odsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju, Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dječje zaštite, održati dana 07.04.2021. godine (srijeda) u 10:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

12.03.2021.

Datum provjere kandidata po javnom oglasu za potrebe - Ministarstvo održivog razvoja i turizma - objavljeno dana 12.03.2021. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa br:02/1-100/20-5674/2 koji je Uprava za kadrove, dana 20.11.2020..godine objavila za potrebe Ministarstva održivog razvoja i turizma, za radno mjesto: urbanističko-građevinski/a inspektor/ka III - u sjevernom regionu, mjesto rada Rožaje - u Odjseku za inspekcijski nadzor za sjeverni region, Direkcija za inspekcijski nadzor, Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje, održati dana 22.03.2021. godine (ponedeljak) u 09:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

11.03.2021.

Datum provjere kandidata po javnom oglasu za potrebe - Osnovnog suda u Bijelom Polju - objavljeno dana 11.03.2021. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa koji je Uprava za kadrove, dana 25.01.2021. godine objavila za potrebe Osnovnog suda u Bijelom Polju, za radna mjesta: sekretar/ka suda - Sudska uprava, upravitelj/ka sudske pisarnice - Sudska pisarnica, savjetnik/ca i samostalni/a referent/kinja - zapisničar/ka - operater/ka - Sudska uprava, održati dana 23.03.2021. godine (utorak) u 09:30h, u prostorijama Uprave za kadrove.

10.03.2021.

Datum provjere kandidata po javnom oglasu za potrebe - Uprave carina - objavljeno dana 10.03.2021. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa koji je Uprava za kadrove, dana 28.12.2020. godine objavila za potrebe Uprave carina, za radno mjesto: Samostalni/a carinik/ca, mjesto rada Gusinje, Carinska filijala Grnčar, održati dana 16. marta 2021. godine (utorak), sa početkom u 09:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.