Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk

SEKTOR ZA POSTUPAK OGLAŠAVANJA I PRAĆENJE SPROVOĐENJA PROPISA


uzk


Zapošljavanje državnih službenika i namještenika na osnovu merit
sistema, uz obezbjeđenje transparentnog izbora na profesionalnim
kriterijumima, su vrijednosti kojim se teži u ovoj oblasti.

U Sektoru za postupak oglašavanja i praćenje sprovođenja propisa
Uprave za karove vrše se poslovi koji se odnose na objavljivanje
internih, javnih oglasa i javnih konkursa za potrebe državnih organa i
sprovođenje postupka selekcije kandidata, prijavljenih na oglase
odnosno konkurse.

U nadležnosti Sektora za postupak oglašavanja i praćenje
sprovođenja propisa su i poslovi koji se odnose na davanje mišljenja
na akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji državnih organa;
praćenja sprovođenja propisa o državnoj upravi i državnim
službenicima i namještenicima; praćenja razvoja karijere i
ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika, kao i praćenja
rada pripravnika;
objedinjavanje nacrta kadrovskih planova organa državne uprave i
pripremu predloga kadrovskog plana organa državne uprave i službi
Vlade; praćenje realizacije kadrovskog plana; analizu podataka i
sačinjavanje izvještaja o realizaciji kadrovskog plana

Poslovi koji se odnose na saradnju sa drugim organima i institucijama,
kroz davanje objašnjenja i instrukcija o primjeni propisa o državnoj
upravi i državnim službenicima i namještenicima, a koji se obavljaju
u ovom Sektoru od izuzetnog su značaja za unaprjeđenje sistema

zapošljavanja, ocjenjivanja i napredovanja u državnoj službi.