Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
Uprava za kadrove posvećuje posebnu pažnju njegovanju i razvijanju aktivne međunarodne i regionalne saradnje, kroz saradnju sa institucijama, učešće na brojnim konferencijama, obukama i okruglim stolovima, kao i razmjenu iskustava na polju upravljanja ljudskim resursima.
Takođe, ostvarena je i bilateralna saradnja sa značajnim brojem institucija iz regiona i zemalja EU i šire, što u mnogome doprinosi unapređenju rada kroz upoznavanje dobre prakse u oblasti ljudskih resursa.

Neke od međunarodnih organizacija i regionalnih institucija sa kojima sarađuje Uprava za kadrove: 

    • ReSPA 
    • ENA 
    • EIPA 
    • BRITISH COUNCIL 
    • NISPA 
    • DISPA 
    • UNDP 
    • SIGMA 
    • CEF 
    • HANS SEIDEL 
    • Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine 
    • Služba za upravljanje kadrovima


     2020

     2019
     2018
     2017 
     2016 
     2015 
     2014