Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Aktuelnosti

21.06.2021.

Iskustva britanske vladine službe za komunikaciju-obuka trenera za institucionalnu komunikaciju

Uprava za kadrove, uz podršku Službe za komunikacije Vlade Ujedinjenog Kraljevstva organizuje dvodnevnu radionicu, 21. i 22. juna. Radionica je namijenjena trenerima koji će realizovati Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina komunikacija s javnošću u javnom sektoru.

17.06.2021.

Zahvalnica gđi Jadranki Đurković, pomoćnici direktorice Uprave za kadrove

Zahvalnica gđi Jadranki Đurković, pomoćnici direktorice Uprave za kadrove

Konferencija pod nazivom “Ravnopravnost u srcu uprave”, koju je organizovao UNDP u Crnoj Gori, 16. juna 2021. godine u Hotelu “Hilton”, u Podgorici, okupila je stručnjakinje i stručnjake, koji su diskutovali o dosadašnjim iskustvima i praksama kada je u pitanju rodna ravnopravnost kao okosnica u radu javne uprave.

16.06.2021.

Izrada i upravljanje EU projektima- napredni nivo

Uprava za kadrove i Zajednica opština nastavljaju sa pružanjem obuka iz oblasti Izrade i upravljanja projektima. Online obuka će biti realizovana preko ZOOM platforme, od 16. do 18. juna 2021. godine.

15.06.2021.

Ispit za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Uprava za kadrove organizuje polaganje ispita za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, koji se sastoji iz pisanog i praktičnog dijela, a pravo na polaganje imaju polaznici Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, koji su pohađali mimimum 80% Programa, aktivno učestvovali i samostalno izrađivali radne zadatke koji su zasnovani na sadržaju svake tematske cjeline.

10.06.2021.

Posjeta studenata Fakulteta za državne i evropske studije Upravi za kadrove

Posjeta studenata Fakulteta za državne i evropske studije Upravi za kadrove

Studenti Fakulteta za državne i evropske studije posjetili su danas Upravu za kadrove. Jovana Nišavić, v.d. direktorice Uprave za kadrove, poželjela je dobrodošlicu studentima i dekanu Fakulteta, profesoru Đorđiju Blažiću.

08.06.2021.

Seminar „Mirno rješavanje radnih sporova“, 11. jun 2021. godine, ZOOM platforma

Uprava za kadrove organizuje seminar na temu "Mirno rješavanje radnih sporova", u petak, 11. juna 2021. u 9h, putem ZOOM platforme. Seminar je sastavni dio Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika, a cilj organizovanja seminara je upoznavanje sa načinom i postupkom mirnog rješavanja radnih sporova, izbor, prava i obaveze miritelja i arbitara i druga pitanja od značaja za mirno rješavanje radnih sporova.

26.05.2021.

Obuka „Izrada i upravljanje EU projektima“ Plav

Uprava za kadrove i Zajednica opština organizuju obuku na temu „Izrada i upravljanje EU projektima“- osnovni nivo. Obuka se organizuje u periodu 26-28. maj i 09-11. jun 2021. godine. Osim predstavnika ove Opštine, na obuci učestvuju još i predstavnici opština Gusinje, Petnjica i Andrijevica. Na obuci se, kroz interaktivni pristup i rad u grupama, na konkretnim primjerima, uči o osnovnim elementima upravljanja projektnim ciklusom, izradi matrice logičkog okvira, popunjavanju aplikacionog formulara.

12.05.2021.

Odluka o izboru eksperta za kreiranje sadržine digitalnog programa obuke i predavača odnosno trenera za realizaciju obuka iz EU oblasti

Na osnovu Javnog poziva br. 01-100/21-1118/1 od 16.04.2021.godine za izbor eksperta za kreiranje sadržine digitalnog programa obuke i predavača odnosno trenera za realizaciju obuka iz EU oblasti i sprovedenog postupka selekcije doneta je Odluka o izboru eksperta za kreiranje sadržine digitalnog programa obuke i predavača odnosno trenera za realizaciju obuka iz EU oblasti.

07.05.2021.

Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Uprava za kadrove organizuje početak realizacije drugog ciklusa Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, 10. maja 2021. godine u 9.30h, putem ZOOM platforme. U uvodnom dijelu, polaznicima će se obratiti mr Jovana Nišavić, v.d. direktorice Uprave za kadrove i Jelena Perović, direktorica Agencije za sprečavanje korupcije.

23.04.2021.

Ispit za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Uprava za kadrove organizuju ispit za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru, u skladu sa Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru („Službeni list Crne Gore”, broj:071/19).