Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Aktuelnosti

20.09.2021.

Javni poziv za realizaciju specifičnog Programa obuke iz oblasti Analize efekata propisa (RIA)

Uprava za kadrove objavljuje javni poziv svim zainteresovanim licima koja posjeduju znanja i vještine potrebne predavaču odnosno treneru da se prijave u postupku selekcije za realizaciju specifičnog Programa obuke iz oblasti analize efekata propisa-RIA. Uslovi za prijavu: 1. Visoko obrazovanje; 2. Znanje iz oblasti za koju se kandidat prijavljuje; 3. Radno iskustvo od minimum 3 godine u oblasti za koju se kandidat prijavljuje; 4. Iskustvo u realizaciji obuka (fakultativan uslov).

20.09.2021.

Radionica "Analiza potreba za obukom"

Uprava za kadrove u saradnji sa SIGMA-om organizuje jednodnevne radionice na temu „Analiza potreba za obukom“, koje će se organizovati 20. septembra, 21. septembra, 27. septembra i 01. oktobra 2021. godine, u hotelu „Hilton“ u Podgorici. Ove radionice su u obavezi da pohađaju svi službenici za ljudske resurse i zaposleni u jedinicama za ljudske resurse u državnim organima, koji su dužni da sprovedu Analizu potreba za obukom u svojoj instituciji, u skladu sa Metodologijom koju je pripremila Uprava za kadrove, a sve u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 04-3728/2 od 30. jula 2021. godine

13.09.2021.

Javni poziv za predavače za realizaciju specifičnog Programa obuke za sticanje i unapređivanje znanja, vještina i sposobnosti iz oblasti upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru

Uprava za kadrove objavljuje javni poziv svim zainteresovanim licima koja posjeduju znanja i vještine potrebne predavaču odnosno treneru da se prijave u postupku selekcije za realizaciju specifičnog Programa obuke za sticanje i unapređivanje znanja, vještina i sposobnosti iz oblasti upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru. Uslovi za prijavu:

13.09.2021.

Javni poziv svim zainteresovanim licima da se prijave za realizaciju obuka

Uprava za kadrove objavljuje javni poziv svim zainteresovanim licima koja posjeduju znanja i vještine potrebne predavaču odnosno treneru i praktičaru da se prijave u postupku selekcije za realizaciju opštih programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih i lokalnih službenika i namještenika, na teme :

10.09.2021.

Obavještenje o rezultatima sprovedenog ispita za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Uprava za kadrove je 03. septembra i 10. septembra 2021. godine organizovala drugi ispitni rok za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta. Ispit se sastojao iz dva dijela: pisanog dijela, koji je rađen u elektronskoj formi i praktičnog dijela, koji je podrazumijevao prezentaciju rješenja praktičnog zadatka.

03.09.2021.

Javni poziv svim zainteresovanim licima da se prijave u postupku selekcije za realizaciju obuka za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima

Uprava za kadrove objavljuje javni poziv svim zainteresovanim licima koja posjeduju znanja i vještine potrebne predavaču odnosno treneru da se prijave u postupku selekcije za realizaciju obuka predviđenih Akcionim planom za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima 2019-2024.

18.08.2021.

Drugi ispitni rok za polaganje ispita za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Drugi ispitni rok za polaganje ispita za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, koji je ujedno i popravni ispit za polaznike koji nisu položili ispit u prvom ispitnom roku, Uprava za kadrove će organizovati 03. septembra 2021. godine u Sali za testiranje u 10.00h i 10. septembra 2021. godine u Multimedijalnoj Sali u 09.30h.

13.08.2021.

Dodjela Potvrda o uspješnom završetku Programa obrazovanja iz oblasti strateškog planiranja

Dodjela Potvrda o uspješnom završetku Programa obrazovanja iz oblasti strateškog planiranja

Uprava za kadrove je 28. jula 2021. godine organizovala dodjelu Potvrda o uspješnom završetku Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika iz oblasti strateškog planiranja, polaznicima treće generacije ovog programa. Potvrde su uručile Jadranka Đurković, pomoćnica v.d. direktorice Uprave za kadrove i Almedina Vukić-Martinović, v.d. pomoćnice generalne sekretarke Vlade za koordinaciju strategija

12.07.2021.

Rezultati sa sprovedenog ispita za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Uprava za kadrove je sprovela ispit za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, 02. i 09. jula 2021. godine. Pravo na polaganje ispita imali su polaznici Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, koji su pohađali Program u prethodna dva ciklusa.

07.07.2021.

JAVNI POZIV za polaznike PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STICANJE KLJUČNIH VJEŠTINA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Uprava za kadrove organizuje četvrti ciklus Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima. Programom su obuhvaćene obuke kroz 4 tematske cjeline: - Ključne aktivnosti upravljanja ljudskim resursima - Zakonodavstvo u oblasti upravljanja ljudskm resursima - Postupanje prema zaposlenima i menadžment ljudskih resursa - Podrška u upravljanju ljudskim resursima