Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Aktuelnosti

20.10.2017.

Realizovana obuka pod nazivom ‘Retorika’ .

U Upravi za kadrove je uspješno realizovana obuka pod nazivom ‘Retorika’ .

20.10.2017.

Seminar u Bijelom Polju na temu "Bezbjednosna kultura u državnoj administraciji"

Uprava za kadrove u saradnji sa Komunikacionim timom za NATO organizuje dvodnevni seminar u Bijelom Polju na temu "Bezbjednosna kultura u državnoj administraciji" za službenike Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije.

20.10.2017.

Najava radionice „Ocjenjivanje radnog učinka“

Uprava za kadrove u saradnji sa Francuskom školom za državnu upravu ENA-om, organizuje trodnevnu radionicu na temu" Ocjenjivanje radnog učinka"...

19.10.2017.

Odlaganje seminara

Obavještavamo vas da se seminar “SAJBER BEZBJEDNOST-IZAZOVI 21.VIJEKA” koji je planiran po Kalendaru obuka po opštem Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika za 25.10. 2017. godine odlaže za 31.10.2017. godine u organizaciji Uprave za kadrove, sa početkom 08:30h.

18.10.2017.

ZUP - Gradska opština Tuzi

ZUP - Gradska opština Tuzi Uprava za kadrove organizuje seminar na temu "Primjena novog Zakona o upravnom postupku" koji će se održati 19 i 20. oktobra 2017. godine u Gradskoj opštini Tuzi za službenike Sekretarijata za lokalnu samoupravu Glavnog grada- Mjesna kancelarija Tuzi, Centra za socijalni rad Tuzi, kao i za službenike Biroa rada Tuzi.

13.10.2017.

Seminar "Strateško planiranje - Priprema strateškog plana razvoja opštine" Berane, 16.10.2017.godine

Seminar "Strateško planiranje - Priprema strateškog plana razvoja opštine" Berane, 16.10.2017.godine Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore organizuju seminar na temu "Strateško planiranje - Priprema strateškog plana razvoja opštine" koji će se održati u Opštini Berane, 16. oktobra 2017. godine, s početkom u 10h.

11.10.2017.

Obuka na temu: "Omogućavanje rasta privatnog sektora i privlačenja stranih direktnih investicija"

Stalna misija Singapura u Ujedinjenim Nacijama i Vlada Singapura, uputili su poziv za učešće jednog učesnika iz Crne Gore, na seminaru pod nazivom: Singapore’s journey: Enabling private sector growth and attracting FDI. Seminar će se održati u Singapuru od 27. novembra do 01. decembra.

09.10.2017.

Odlaganje seminara

Obavještavamo vas da će seminar “PRAVNO-TEHNIČKA PRAVILA ZA IZRADU PROPISA SA SMJERNICA ZA USKLAĐIVANJE PROPISA CG SA PRAVNIM PORETKOM EU” koji je planiran po kalendaru stručnog osposobljavnja za 10.10. 2017.godine biti ODLOŽEN iz opravdanih razloga za 30.10.2017.godine u organizaciji Uprave za kadrove, sa početkom 08:30h.

09.10.2017.

Obuka „Primjena Zakona o upravnom postupku sa akcentom na specifičnosti pojedinih oblasti“ u Pljevljima

U Opštini Pljevlja je 5. i 6. oktobra održana je obuka „Primjena Zakona o upravnom postupku sa akcentom na specifičnosti pojedinih oblasti“, organizovana od strane Uprave za kadove za lokalne službenike koji učestvuju u upravnom postupku. Obuka se realizuje na poziv glavnog administratora Zorana Radoševica, kao i potrebe velikog broja službenika koji učestvuju u vodjenju upravnog postupka i odlučivanju a sve u kontekstu dobrog servisa građanima.