Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Aktuelnosti

04.12.2017.

OBAVJEŠTENJE

POSLJEDNJA OBUKA ZA TEKUĆU GODINU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U DRŽAVNIM ORGANIMA VSS PLANIRANA JE ZA 06, 07. i 08. DECEMBAR.

04.12.2017.

Bezbjednosna kultura u državnoj administraciji-Tivat

Uprava za kadrove organizovala je dvodnevni seminar u Opštini Tivat na temu "Bezbjednosna kultura u državnoj administraciji" za službenike Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije za južni region.

01.12.2017.

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Rok za prijavu predavača/ispitivača za Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima se produžava do 15. januara 2018. godine.

27.11.2017.

ZUP- Inspekcijski nadzor

ZUP- Inspekcijski nadzor

U Multimedijalnoj sali Uprave za kadrove 23 i 24. novembra održan je seminar na temu "Primjena Zakona o upravnom postupku sa akcentom na specifičnosti pojedinih oblasti"- Upravna oblast Inspekcijski nadzor koji je bio namijenjen za službenike Uprave za inspekcijske poslove.

20.11.2017.

ZUP- Upravna oblast: Rad, zapošljavanje i socijalna politika

ZUP- Upravna oblast: Rad, zapošljavanje i socijalna politika

Uprava za kadove je 16 i 17. novembra 2017. godine održala obuku na temu „Primjena Zakona o upravnom postupku sa akcentom na specifičnosti pojedinih oblasti“- Upravna oblast Rad, zapošljavanje i socijalna politika. Na dvodnevnoj praktičnoj obuci učestvovali su službenici iz različitih organa državne uprave, i svi su aktivno učestvali u realizaciji obuke.

17.11.2017.

Posjeta delegacije iz Kine Upravi za kadrove

Posjeta delegacije iz Kine Upravi za kadrove Predstavnici Fakulteta za administraciju iz Dalijana, Kina, posjetili su Upravu za kadrove u sklopu studijske posjete državnim ...

16.11.2017.

Održana Radionica za sprovođenje Analize potrebe za obukom lokalnih službenika i namještenika- Podgorica/15. novembar 2017.

Uprava za kadrove je 15. novembra 2017. godine u Podgorici, održala radionicu na temu "Analiza potrebe za obukom lokalnih službenika i namještenika" za opštine iz središnjeg regiona, čiji je cilj izrada Opšteg porgrama stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za 2018/2019., kao i pružanje podrške opštinama za izradu posebnih programa obuke.

10.11.2017.

Predstavljanje novog Zakona o Upravnom postupku- Službenički sistem

U prostorijama Skupštine opštine Glavnog grada realizovana je dvodnevna obuka "Predstavljanje novog Zakona o Upravnom postupku"- Upravna oblast Službenički sistem. Seminaru su prisustvovali službenici iz različitih organa državne uprave koji vode Upravni postupak.