Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Aktuelnosti

19.04.2018.

LJETNJA AKADEMIJA O EVROPSKOM GRAĐANSKOM OBRAZOVANJU ZA PREDSTAVNIKE DRŽAVNE UPRAVE ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA

Bugarski institut za javnu politiku i Njemačka Hans Seidel fondacija organizuju LJETNJU AKADEMIJU O EVROPSKOM GRAđANSKOM OBRAZOVANJU ZA PREDSTAVNIKE DRžAVNE UPRAVE ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA, u periodu OD 17. - 20. JUNA 2018. godine u Banskom.

10.04.2018.

Executive Training Programme in European and International Affairs for Junior Diplomats and Civil Service Officials from the Danube Region and Western Balkans

Obavještavamo vas da Bečka Diplomatska akademija organizuje seminar za mlade diplomate i državne službenike pod nazivom ''Executive Training Programme in European and International Affairs for Junior Diplomats and Civil Service Officials from the Danube Region and Western Balkans'', u periodu od 16. jula do 3. avgusta 2018. godine u Beču.

05.04.2018.

SEMINAR: UNUTRAŠNJE KONTROLE

Akcionim planom 2018-2020. godine, za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2016-2020. godine, utvrđena je aktivnost Sprovođenja obuke za rukovodioce u skladu sa Programom obuka u oblasti sitema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru u cilju ojačane upravljačke odgovornosti.

05.04.2018.

ODLAGANJE SEMINARA

Obavještavamo Vas da će se odložiti seminar "KANCELARIJSKO POSLOVANJE" planiran za 10.04.2018. iz tehničkih razloga. O novom terminu biće posebno obaveštenje.

02.04.2018.

STATISTIKA PRAVOSUĐA

U Upravi za kadrove su u periodu od 21. do 29. marta uspješno realizovana četiri jednodnevna seminara na temu Statistički proces prikupljana i analize podataka u pravosuđu.

26.03.2018.

SEMINAR: UNUTRAŠNJE KONTROLE

Akcionim planom 2018-2020. godine, za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2016-2020. godine, utvrđena je aktivnost Sprovođenja obuke za rukovodioce u skladu sa Programom obuka u oblasti sitema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru u cilju ojačane upravljačke odgovornosti. Imajući u vidu utvrđenu aktivnost, u Upravi za kadrove je organizovan jednodnevni seminar na temu Unutrašnje kontrole u trajanju od 9:30 do 12:30 h.

26.03.2018.

“Podizanje nivoa svijesti o upotrebi elektronskih servisa”

“Podizanje nivoa svijesti o upotrebi elektronskih servisa”

Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministarstvom javne uprave otpočela realizaciju predavanja na temu “Podizanje nivoa svijesti o upotrebi elektronskih servisa” . Prvo predavanje je održano 20.03.2018. godine u Upravi za kadrove. U uvodnom dijelu govorile su Jadranka Đurković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove i Milica Janković, generalna direktorica Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost Ministarstva javne uprave.

20.03.2018.

NAJAVA DVIJE RADIONICE O NOVOM MODELU FINANSIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA NVO

Uprava za kadrove uz podršku projekta Delegacije Evropske unije u Cmoj Gori „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori", a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave/Nacionalnom kancelarijom za saradnju sa nevladinim organizacijama, organizuje dvije jednodnevne radionice na temu: „Novi model finansiranja projekata i programa NVO u 2018. godini, koje će se održati 22. i 23. marta 2018. qodine u Hotelu Centre Ville u Podqorici.

05.03.2018.

ODLAGANJE SEMINARA

Seminar "RIA Analiza procjene uticaja propisa" planiran za 07.03.2018. se odlaže iz tehničkih razloga za 07.06.2018. sa početkom u 08:30h, u prostorijama Uprave za kadrove.

28.02.2018.

ODLAGANJE SEMINARA

Obavještavamo vas da se odlaže seminar "PREGOVORI - PRAKTIČAN RAD" planiran za 02.03.2018.