Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Aktuelnosti

06.09.2018.

Treći ciklus Šeme EU za mlade profesionalce sa Zapadnog Balkana

Poziv Britanskog savjeta za prijavu učesnika za Treći ciklus Šeme EU za mlade profesionalce sa Zapadnog Balkana. Sve neophodne informacije možete naći putem linka ili u dokumentu.

03.07.2018.

Dvije jednodnevne obuke „Od sektorskih analiza do definisanja prioriteta za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta“

Uprava za kadrove, Ministarstvo javne uprave/ Nacionalna kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama i tim EU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori’’, organizuju dvije jednodnevne obuke na temu...

29.06.2018.

Javni poziv za polaznike za prvi akreditovani Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

Uprava za kadrove je objavila javni poziv za polaznike za prvi akreditovani Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima.

29.06.2018.

Seminari za lokalne službenike i namještenike na temu " Službenički sistem u kontekstu novog Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnim službenicima i namještenicima"

Uprava za kadrove će u susret primjene novog Zakona o lokalnoj samoupravi organizovati seminare na temu "Službenički sistem u kontekstu novog Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnim službenicima i namještenicima" koji će se ...

01.06.2018.

Nastavak saradnje sa ENA-om (Francuskom školom za državnu upravu)

Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministarstvom javne uprave kao i uz podršku Francuskog instituta i Francuske škole za državnu upravu, organizovala obuku na temu ”Digitalna uprava u državnoj administraciji Republike Francuske” koja se održala dana 30. maja 2018. godine.

30.05.2018.

Radionica: Standardizacija trenerskog pristupa ....

Radionica: Standardizacija trenerskog pristupa .... U cilju standardizacije trenerskog pristupa u sprovođenju Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima, Uprava za kadrove sprovodi radne sastanke i radionice 29-30. maja i 04-05. juna 2018. godine. Učesnici su predavači koji su izabrani nakon sprovedenog, višefaznog, postupka selekcije predavača.

09.05.2018.

Seminar na temu “Bezbjednosna kultura u državnoj administraciji”

Seminar na temu “Bezbjednosna kultura u državnoj administraciji”

Uprava za kadrove je u saradnji sa Komunikacionim timom za NATO realizovala seminar na temu “Bezbjednosna kultura u državnoj administraciji” 08.05. 2018 godine. Obuka je bila namijenjena predstavnicima kategorije visoko rukovodnog i ekspertsko rukovodnog kadra.

27.04.2018.

ODLAGANJE SEMINARA

Obavještavamo vas da će se seminar/obuka "NACIONALNI BREND", planiran za 04.maj.2018. odložiti iz objektivnih razloga.

25.04.2018.

ODLAGANJE SEMINARA

Seminar "POSTUPAK IZRADE AKATA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI" planiran za 27.04.2018. se odlaže iz tehničkih razloga. Novi termin je 1.jun.