Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Aktuelnosti

23.09.2019.

Studijska posjeta Sarajevu 19-20.09.2019. godine

Studijska posjeta Sarajevu 19-20.09.2019. godine U okviru Respa šeme mobilnosti: razmjena znanja i iskustva kod elektronskog učenja – E learning, Uprava za kadrove je posjetila Agenciju za državnu službu Bosne i Hercegovine. U savremenoj metodologiji učenja, usljed rapidnog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, sve aktuelniji postaje koncept elektronskog učenja. Termin koji se često koristi za softver namijenjen elektronskom učenju je LMS (learning management system).

09.07.2019.

Konferencija na temu “Primjena kompetencija u procesu zapošljavanja lica iz kategorije visoko rukovodnog kadra

Konferencija na temu “Primjena kompetencija u procesu zapošljavanja lica iz kategorije visoko rukovodnog kadra

Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministarstvom javne uprave 08.jula 2019. godine organizovala konferenciju na temu “Primjena kompetencija u procesu zapošljavanja lica iz kategorije visoko rukovodnog kadra”. Konferencija je za cilj imala da generalne direktore i sekretare ministarstava upozna sa pojmom okvira kompetencija, koji će biti članovi Selekcionih komisija za zapošljavanje lica iz kategorije visoko rukovodni kadar.

06.07.2019.

Najava Konferencije „Primjena kompetencija u procesu zapošljavanja lica iz kategorije visoko rukovodnog kadra“, 08.jul 2019.godine, hotel Hilton Podgorica, 10:00h

Uprava za kadrove i Ministarstvo javne uprave organizuju konferenciju „Primjena kompetencija u procesu zapošljavanja lica iz kategorije visoko rukovodnog kadra“ 08.jula 2019.godine, sa početkom u 10h u hotelu Hilton.

01.07.2019.

JAVNI POZIV ZA POLAZNIKE PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE

Uprava za kadrove i Generalni sekretarijat Vlade organizuju drugi ciklus Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika za strateško planiranje.

20.06.2019.

PREZENTACIJA: „Obrazovni sistem u Finskoj – iskustva” - 19.06.2019.

PREZENTACIJA: „Obrazovni sistem u Finskoj – iskustva” - 19.06.2019.

Privredna Komora Crne Gore i Uprava za kadrova organizovale su 19. juna 2019. prezentaciju na temu: „Obrazovni sistem u Finskoj – iskustva”. Kako funkcioniše obrazovni sistem u Finskoj prezentovala je g-đa Riita Paalanen, koordinatorka Twinning projekta „Podrška upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi”, finansiranog u okviru IPA programa EU za Crnu Goru.

06.06.2019.

JAVNI POZIV za obuku za trenere PROGRAMA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST U JAVNOJ UPRAVI

Svim zainteresovanim državnim i lokalnim službenicima/službenicama, službenicima/službenicama Skupštine Crne Gore, trenerima/trenericama koji posjeduju trenerske sertifikate UNDP-a i koji/koje posjeduju znanja i iskustva iz oblasti rodne ravnopravnosti, ljudskih prava, vladavine prava, evropskih integracija, ekonomskog upravljanja, upravljanja ljudskim resursima, razvoja i koordinacija javnih politika, upravljanjem javnim finansijama.

31.05.2019.

Realizovane obuke za drugu grupu polaznika Programa za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

Uprava za kadrove je 29. i 30. maja 2019. godine, za drugu grupu polaznika Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima realizovala dve obuke na temu "Uloga IT sistema u procesu upravljanaj ljudskim resursima" i "Pisanje izvještaja i poslovne prezentacije" u Petrovcu.

17.05.2019.

Akreditovan Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Na osmoj sjednici Nacionalnog Savjeta za obrazovanje koja je održana 29. marta 2019. godine, akreditovan je Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta koji je pripremila Uprava za kadrove u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije. Program ima za cilj osposobljavanje za obavljanje poslova menadžera integriteta u cilju poboljšanja funkcionisanja organa vlasti kako bi se preventivno djelovalo na mogući nastanak korupcije.

10.05.2019.

Prezentacija Programa - Ključne vještine za upravljanje ljudskim resursima

Prezentacija Programa - Ključne vještine za upravljanje ljudskim resursima

Privredna komora Crne Gore je 10. maja 2019. godine, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovala prezentaciju Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima. Prezentacija je bila namijenjena menadžerima koji žele da unaprijede procedure upravljanja ljudskim resursima u organizacijama, te vlasnicima privatnih firmi, predstavnicima javnih preduzeća.

06.05.2019.

Radionica „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta", 07. maj 2019. Hotel "Hilton"

Uprava za kadrove, Ministarstvo javne uprave i tim DEU projekta „Tehnička podrške razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori" organizuju radionicu „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta", koja će se održati 07. maja 2019. godine u Hotelu "Hilton" u Podgorici, s početkom u 8h.