Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Aktuelnosti

28.07.2022.

Javni poziv za pohađanje obuke i polaganje ispita za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru - 2022

Ministarstvo finansija obajvljuje javni poziv za pohađanje Programa obuke i polaganje ispita za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru, koji ima za cilj da na održiv način doprinese izgradnji i jačanju kapaciteta u oblasti računovodstva u javnom sektoru. Program obuke za računovođu u javnom sektoru obuhvata teorijsku obuku iz oblasti računovodstva u javnom sektoru koja sadrži sljedeće predmete: 1) Osnovi nacionalnog zakonodavstva; 2) Finansijsko računovodstvo; 3) Upravljačko računovodstvo.

09.05.2022.

Realizacija trećeg ciklusa Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Uprava za kadrove 09. maja 2022. godine, počinje sa realizacijom trećeg ciklusa Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, sa uvodnim seminarom na temu "Integritet i etičke dileme", koji će voditi Alma Adrović iz Ministarstva odbrane i Sonja Vojinović iz Uprave za kadrove.

07.04.2022.

Javni poziv za polaznike trećeg ciklusa Programa obrazovanja za menadžere integriteta

Uprava za kadrove organizuje treći ciklus Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, koji će početi sa realizacijom 09. maja 2022. godine.

08.03.2022.

Počeo treći ciklus Programa obuke za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru

Danas je u Upravi za kadrove obukom iz predmeta ''Upravljanje i unutrašnje kontrole'' počeo treći ciklus Programa obuke za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru. Program obuke pohađa 25 polaznika.

02.03.2022.

Lista predavača odnosno trenera za realizaciju programa stručnog osposobljavanja odnosno usavršavanja

Uprava za kadrove je ažurirala Listu predavača odnosno trenera za realizaciju programa stručnog osposobljavanja odnosno usavršavanja, nakon sprovedenog postupka selekcije predavača odnosno trenera, na osnovu javnog poziva objavljenog 12. januara 2022. godine.

02.02.2022.

JAVNI POZIV ZA PREDAVAČE ODNOSNO TRENERE - UPRAVLJANJE IPA SREDSTVIMA

Uprava za kadrove objavljuje: JAVNI POZIV ZA PREDAVAČE ODNOSNO TRENERE ZA REALIZACIJU SPECIFIČNOG PROGRAMA OBUKE U OBLASTI UPRAVLJANJA IPA SREDSTVIMA

17.01.2022.

Javni poziv za predavače/trenere za realizaciju Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja

Uprava za kadrove objavljuje javni poziv zainteresovanim licima koja posjeduju znanje i vještine potrebne predavaču odnosno treneru da se prijave u postupku selekcije kandidata za predavače odnosno trenere za realizaciju programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za teme...

01.12.2021.

Javni poziv za realizaciju Programa obuke za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru

Uprava za kadrove objavljuje javni poziv zainteresovanim licima koja posjeduju znanje i vještine potrebne predavaču odnosno treneru da se prijave u postupku selekcije za realizaciju Programa obuke za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru. Program sadrži četiri predmeta i sljedeće teme:

23.11.2021.

Odluka o izboru predavača odnosno trenera za realizaciju Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina komunikacija sa javnošću u javnom sektoru.

Nakon postupka selekcije i pripremnih aktivnosti za sprovođenje Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina komunikacija sa javnošću u javnom sektoru donijeta je Odluka o izboru predavača odnosno trenera za realizaciju Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina komunikacija sa javnošću u javnom sektoru.

17.11.2021.

Obuka "Kadrovsko planiranje i zapošljavanje na osnovu zasluga"

Obuka "Kadrovsko planiranje i zapošljavanje na osnovu zasluga"

Uprava za kadrove, uz podršku Twining projekta Evropske unije, "Podrška upravljanju ljudskim resursima u javnom sektoru Crne Gore", realizovala je u Pogorici, 16. i 17. novembra 2021. godine, dvije jednodnevne obuke na temu „Kadrovsko planiranje i zapošljavanje na osnovu zasluga“, za službenike koji učestvuju u kadrovskom planiranju i zapošljavanju državnih i lokalnih službenika i namještenika.