Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Aktuelnosti

19.10.2020.

Online obuka „Zabrana diskriminacije“

Uprava za kadrove organizuje jednodnevnu online obuku na temu „Zabrana diskriminacije“ Online obuka ce se realizovati 20. oktobra 2020. godine, preko Zoom platforme, sa početkom u 09.00 časova.

12.10.2020.

Dvodnevna obuka na temu „Zakon o zaštiti potrošača u pogledu prava EU: pravila i postupci“

Uprava za kadrove uz podršku Evropskog centra za sudije i pravnike iz Luksemburga koji funkcioniše u okviru EIPA-e (Evropski institut za državnu upravu), nastavlja sa realizacijom aktivnosti na implementaciji Programa obuka za sudsku i tužilačku administraciju, kao i za zaposlene u sudskom i tužilačkom savjetu.

26.08.2020.

Obavještenje: Produžen rok za prijavu polaznika za Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima do 20.septembra 2020.godine.

JAVNI POZIV za polaznike PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STICANJE KLJUČNIH VJEŠTINA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

22.07.2020.

Uprava za kadrove i Ministarstvo javne uprave, u saradnji sa SIGMA-om, organizuju online radionicu ''Praktične smjernice za utvrđivanje anketa za ispitivanje zadovoljstva zaposlenih u državnoj službi u Crnoj Gori''

Uprava za kadrove i Ministarstvo javne uprave, u saradnji sa SIGMA-om, organizuju online radionicu 23. i 24. jula 2020. godine, putem zoom platforme, sa početkom u 09.00 h,na kojoj će se ...

22.07.2020.

Realizovana online obuka putem zoom platforme pod nazivom ''Evropska konvencija o ljudskim pravima - član 6, stav 1, odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku''

Danas, 22. jula je realizovana online obuka putem zoom platforme pod nazivom ''Evropska konvencija o ljudskim pravima - član 6, stav 1, odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku.''

19.05.2020.

Nastavak realizacije Programa obuke za sertifikaciju unutrašnjih revizora u javnom sektoru Crne Gore

Uprava za kadrove nastavlja sa realizacijom Programa obuke za sertifikaciju unutrašnjih revizora u javnom sektoru Crne Gore...

02.03.2020.

PILOT PROGRAM: UVOĐENJE U POSAO ZA NOVOZAPOSLENI RUKOVODNI KADAR "NOVOZAPOSLENI RUKOVODNI KADAR U JAVNOJ UPRAVI CRNE GORE"

Uprava za kadrove uz podršku Twining projekta "Podrška upravljanju ljudskim resursima u javnom sektoru Crne Gore", pripremila je Program obuke za lica koji su iz kategorije visoko rukovodni kadar.

02.03.2020.

“OBAVJEŠTENJE: IZMIJENJENI USLOVI JAVNOG POZIVA ZA PREDAVAČE/TRENERE PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STICANJE KLJUČNIH VJEŠTINA KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU U JAVNOM SEKTORU”

Svim zainteresovanim licima, profesorima Univerziteta, državnim i lokalnim službenicima kao i svima onima koji posjeduju znanja iz određenih oblasti i vještine potrebne predavaču/treneru, da se prijave za učešće u postupku odabira predavača/trenera za realizaciju obuka iz akreditovanog „Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina komunikacija s javnošću u javnom sektoru “. USLOVI ZA PRIJAVU PO MODULIMA:

21.02.2020.

TOT radionica koja se odnosi na realizaciju Programa obuke u oblasti analize efekata - RIA

U hotelu Ramada se od 19.-21. februara, održava trodnevna TOT radionica koja se odnosi na realizaciju Programa obuke u oblasti analize efekata - RIA, a koju vode eksperti prof. Branko Radulović iz Beograda i prof. Radoje Cerović iz Podgorice.