Мања слова Већа слова РСС
узкузк

узк

Кадровски информациони систем (КИС) омогућава администрацију и регистрацију свих информација о запосленим лицима, прописаних законом и представља основ за анализирање података у циљу управљања кадровима. Осим тога, овај систем омогућава базичне услове на основу којих је могуће израдити планове организације по различитим нивоима, као што су: планирање унутрашње организације и систематизације државних органа, ефикасније распоређивање и коришћење кадровског потенцијала.

 

Кроз Централну кадровску евиденцију – ЦКЕ остварени су следећи циљеви:

· омогућен је јединствен поглед на податке о државним службеницима и намјештеницима,

· обезбијеђено ефикасно праћење оспособљавања и усавршавања,

· обезбијеђена евиденција о свим поступцима у вези с кадровима:

  о заснивању радног односа,

  о распоређивању запослених лица,

  о оцјењивању рада,

  о напредовању запослених лица,

  о усавршавању,

  о престанку радног односа.

                      • праћење интерног тржишта рада.

Функционални модули постојећег ЦКЕ софтверског система су:

· Организација и систематизација радних мјеста

· Могућност планирања и анализе кадровских ресурса путем извјештаја који се базирају на унешеним подацима

· Обуке и усавршавање

· Дисциплински поступак

· Оцјењивање рада државних службеника и намјештеника

· Интерно тржиште рада

КИС је инсталиран у 111 државних органа (стање у јуну 2020.године) са преко 200 овлашћених КИС корисника, односно лица овлашћених за унос података. Сви државни органи имају приступ искључиво својим подацима и одговорни су за унос и ажурирање својих података, што значи да су сви они власници својих података, и без могућности  да виде податке осталих државних органа. Свим корисницима КИС-а, појединачно, отворени су посебни кориснички налози. При том, Управа за кадрове има централну улогу, тј. има увид у све унешене податке, у циљу креирања извјештаја на нивоу државне управе и пружања помоћи (Хелп-деск) свим корисницима КИС-а.

У циљу ефикаснијег функционисања ЦКЕ донешени су:

Смјернице за обрачун зарада кроз Кадровски информациони систем

Постизање ажурности података за израду кадровског плана

Правилник о близем садрзају и нацину водјења централне кадровске евиденције и евиденције интерног трзиста рада („Службени лист ЦГ“, бр. 54/2018)

Образац за кориснички налог садржи податке о кориснику

Стратегијом реформе јавне управе у ЦГ (2016-2020) планирано је да се ЦКЕ повеже са евиденцијом Министарства финансија ради постизања потпуне ажурности и свих претходно наведених циљева.

Драге колеге, државни службеници и намјештеници задужени за унос података у ЦКЕ, позивамо вас да, узмете учешће у процесу постизања што боље ажурности ЦКЕ.

Ми смо ту да Вам пружимо подршку.

Сектор за информациони систем кадрова