Мања слова Већа слова РСС
узкузкУ Сектору за информациони систем кадрова, између осталих, врше се и послови Управе за кадрове који се односе на:


  • успостављање,вођење, ажурирање  и развој Централне кадровске евиденције државних службеника и намјештеника;
  • пројектовање, програмирање и развој аутоматске обраде података и стварање базе података;
  • праћење интерног тржишта рада кроз ХРМИС апликацију;
  • одржавање и коришћење базе података;
  • пројектовање, успостављање и одржавање рачунарске мреже и система;
  • пружање техничке помоћи у припреми информационо-документационих материјала;
  • вођење прописаних евиденција на рачунарски подржан начин;
  • одржавање, развој и ажурирање wеб сите-а Управе за кадрове и други послови утврђени прописима.